พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

Loading

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า,คลองห้า ปทุมธานี

โพสต์นี้ ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากนิทรรศการศิลปะมาเป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์กันบ้างครับ พอดีวาฬมีโอกาสได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ามา เลยทำให้ได้รู้ว่า เดี๋ยวนี้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไทย เขาพัฒนาการจัดแสดง และเทคนิคการนำเสนอกันไปไกลถึงขนาดไหนแล้ว อีกทั้ง ยังมีการใช้มุมมองทางศิลป์ช่วยในการออกแบบนิทรรศการหลาย ๆ จุด จนออกมาดูสวยงาม และสามารถกลายเป็นจุดถ่ายรูปดี ๆ ไปได้เลย

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่จัดแสดงนิทรรศการมากมาย เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละเขตภูมิอากาศ ตลอดจน อิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ

ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น ผู้เข้าชมจะเริ่มเดินดูจากชั้น 2 และไปจบที่ทางออกชั้น 1 โดยทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนการจัดแสดงด้วยกัน ประกอบไปด้วย กลุ่มนิทรรศการต่าง ๆ ครอบคลุมหัวข้อ 1. กำเนิดทุกสรรพสิ่งในจักรวาล โลก สิ่งมีชีวิต และมนุษยชาติ | 2. ระบบนิเวศในชีวนิเวศ (biome) หรือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เช่น อุณหภูมิ และลักษณะทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ) แบบต่าง ๆ บนโลก รวมถึงประเทศไทย | และ 3. แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ตามที่วาฬบอกตอนต้น นอกจาก ความรู้แบบเน้น ๆ และเทคนิคการนำเสนออันทันสมัยแล้ว ที่นี่ยังโดดเด่นเรื่อง การออกแบบนิทรรศการอย่างมีศิลปะ ให้ภาพช่วยเล่าเรื่อง และสื่อความหมาย แทนการที่เราจะต้องอ่านจากป้ายข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลดีอีกด้าน ก็คือ ในหลาย ๆ จุด ได้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสุดพิเศษไปในตัวด้วยนั่นเอง เช่น Wall of Life ที่ชั้น 2, Video Mapping (แสงเหนือ) บริเวณทางเดินลงไปชั้น 1 (ตามรูปปก), และวิวน้ำตก ที่ชั้น 1 แนะนำมาก ๆ เลยครับบบ

  • Dinosaurs of Thailand, ชั้น 2
  • Wall of Life, ชั้น 2
  • Human Odyssey, ชั้น 2
  • Antarctica, ชั้น 2
  • Video Mapping (แสงเหนือ) บริเวณทางเดินลงไปชั้น 1
  • ชั้น 1

พิกัด: พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

https://goo.gl/maps/oNTSFxz38X5HCJ328

เวลา: อังคาร – ศุกร์: 9.30-16.00 / เสาร์ – อาทิตย์ 9.30-17.00 (ปิดวันจันทร์)

💵ค่าเข้า: 200 บ. (เด็กฟรี)

Klook.com