กรุงเทพ: อัปเดตนิทรรศการ “SKY, A MAN, LAND AND SEA”

Loading

“SKY, A MAN, LAND AND SEA”

นิทรรศการ ฟ้า คน แผ่นดิน ทะเล @ 333 Anywhere Gallery, Warehouse 30

“ฟ้า คน แผ่นดิน ทะเล” เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงาน ซึ่งนำเสนอชีวิต และการทำงานในฐานะศิลปินของ สมรักษ์ มณีมัย โดยมุ่งเน้นแสดงให้ผู้ชมได้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการสรรสร้างศิลปะกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ทั้ง สอง สิ่งนี้ต่างมีบทบาทโต้ตอบต่อกันและกัน ทั้งในแง่ การรับรู้ การยินยอม ตลอดจน การปะทะถกเถียง จนนำมาสู่ผลลัพธ์ คือ ชิ้นงาน ที่ประกอบไปด้วย ความเป็นอิสระ และแง่มุมในการพิจารณาที่หลากหลาย พร้อม ๆ กับ การเชื่อมต่อเข้ากับสิ่งแวดล้อมในห้วงเวลาที่กำลังทำงานอยู่ในด้านหนึ่งด้านใดไม่มากก็น้อย

ภายในนิทรรศการ นอกจาก งานจิตรกรรมจำนวนมาก ที่เป็นผลงานส่วนใหญ่แล้ว ยังมี ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่แฝงความหมายเอาไว้ รอให้เราได้รับชม และร่วมขบคิดต่อ บริเวณตรงกลางห้องจัดแสดงอีกด้วย สำหรับวาฬแล้ว เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการเดี่ยว ที่มีเอกลักษณ์ และมนต์เสน่ห์มาก ๆ ยังไงก็อยากให้ทุกคนตามมาดูกันให้ได้นะครับบบ

พิกัด:Warehouse30, ซอยเจริญกรุง 30

เวลา: 11.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ค่าเข้า: ฟรี

ระยะเวลาจัดงาน: วันนี้ไปถึง 31 ธันวาคม 2564

เพจ: 333Anywhere

Klook.com