กรุงเทพ: นิทรรศการ “SWAMPED: ท่วม”

Loading

นิทรรศการ “SWAMPED: ท่วม”
@ WarinLab, เจริญกรุง 36

เป็นนิทรรศการแรกของ Warin Lab Contemporary หอศิลป์แห่งใหม่ประจำย่านเจริญกรุง มีเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอถึง ปัญหาปริมาณขยะที่ท่วมท้นอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งวิจารณ์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ในฐานะสาเหตุหลัก ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบ Installation Art จากขยะจริงจำนวนมาก ประกอบไปด้วยผลงานของ 4 ศิลปิน ได้แก่ ธนวัต มณีนาวา: ขยะรูปหน้าคน ที่สื่อถึงต้นตอของปัญหา, เพลินจันทร์ วิญญรัตน์: สิ่งทอผืนใหญ่ คล้ายเกลียวคลื่นที่เต็มไปด้วยขยะ, ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์: ประติมากรรมที่ชวนให้ตั้งคำถามกับความเคยชินเดิม ๆ และหันมาลงมือแก้ไขปัญหา, และนท พนายางกูร กับการสร้างเสียงบรรยากาศประกอบที่เปลี่ยนไปตามตำแหน่งของผู้เข้าชมงาน

ชิ้นงานจากขยะล้วนเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และดูสวยงามแปลกตามาก ๆ ลูกเล่น ที่เป็นแสง สี ต่าง ๆ ก็ทำออกมาได้อย่างลงตัว ความหมายที่แฝงอยู่ในผลงาน ไปจนถึง ข้อเสนอเรื่อง Circular Economy และการใช้ซ้ำ / ลดการใช้ / Recycle ทรัพยากรนั้น ต่างก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้น คู่ขนานไปกับการชี้ให้พิจารณาถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ครอบงำพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปอีกระดับ เพื่อขบคิดถึงทางออกเรื่องขยะที่รอบด้าน และยั่งยืนต่อไป

พิกัด: Warin Lab Contemporary
https://goo.gl/maps/5YcwS9f3T6mewNjn6
ซอย เจริญกรุง 36 อยู่ในโครงการ O.P. Garden
เวลา: 10:30 – 19.30 น. (ปิดวันอาทิตย์ กับวันจันทร์)
ค่าเข้า: ไม่มี
ระยะเวลา: วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564

Klook.com (function (d, sc, u) { var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0]; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = u; p.parentNode.insertBefore(s, p); })( document, "script", "https://affiliate.klook.com/widget/fetch-iframe-init.js" );