Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น ที่ SAC Gallery

เป็นนิทรรศการศิลปะที่ชวนทุกคนมาคุยเรื่อง เเรงงาน แบบลงลึก ตั้งเเต่ การทบทวนถึงความหมายของแรงงาน ผ่านมุมมองด้านชนชั้นทางสังคม | การนำเสนอให้เห็นปัญหาร่วมกันที่แรงงานต่างต้องเผชิญ นั่นก็คือ ความอยุติธรรมจากการกดขี่ขูดรีดของนายจ้าง | ไปจนถึง การเปิดเผย “เส้น” ที่แบ่งแยกแรงงานออกจากกัน ด้วย อาชีพ ตำแหน่ง (ระดับ) เพศ ชาติพันธุ์ และรายได้ ซึ่งประเด็นหลังนี้ นิทรรศการ “Crossing the Lines” จะมุ่งเน้นเป็นพิเศษ โดยมองว่า “เส้น” ดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญต่อทั้งการสร้างสำนึกร่วมทางชนชั้น และการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่เป็นธรรมบนความเป็นไปได้อื่น ๆ นอกกรอบการพัฒนากระแสหลัก (ทุนนิยมแบบตลาดสุดโต่ง) นั่นเองครับ

งานนี้ประกอบไปด้วยผลงานของ 6 ศิลปิน ได้แก่

1.ดวงตะวัน ศิริคูณ: ภาพถ่ายฟิล์มชุด ว่าด้วย ความทุ่มเทและชีวิตของผู้หญิงที่ทำงานเป็นพี่เลี้ยง

2.จุรีพร เพชรกิ่ง: ศิลปะจัดวาง ว่าด้วย ความทรงจำของแรงงานชาวจีนอพยพ ที่เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลัก

3.สมัคร์ กอเซ็ม: วีดีโอและงานคอลลาจ ว่าด้วย อัตลักษณ์ที่ถูกกดทับซํ้าซ้อนของผู้ค้าบริการทางเพศชาวไทใหญ่

4.พันเลิศ ศรีพรหม: ภาพถ่ายกึ่งสารคดี ว่าด้วย อคติของการยอมรับทางจิตวิญญาณผ่านเครื่องนุ่งห่ม ที่สงวนไว้สำหรับเพศชายโดยกำเนิด 

5.โยษิตา พานิชเจริญ: ศิลปะจัดวาง ว่าด้วย การกำหนดกรอบความคาดหวังทางเพศต่อผู้หญิง เรื่องความเป็นแม่และเมียที่ดี

6.ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์: Video Performance ว่าด้วย ภาระด้านค่าใช้จ่ายเรื่องผ้าอนามัยของแรงงานผู้มีประจำเดือน

นิทรรศการดี ๆ ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Start! Art Curator รุ่นที่ 2 ของทาง SAC จึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินมืออาชีพ ร่วมกับภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ อย่าง กูกสิณา กูบาฮา, ตรีธิดา ไตรสิงห์ และปณต ศรีนวล ซึ่งแต่ละคน วาฬบอกเลยว่า มีประสบการณ์และโปรไฟล์ระดับสุดยอดกันทั้งนั้นครับ

ประเด็นที่งานนำเสนอ ถือเป็นรากฐานสำคัญของปัญหาร่วมสมัยที่ไม่ไกลตัวทุกคน และกำลังค่อย ๆ ถูกหยิบขึ้นมาพูดกันมากขึ้นเรื่อย ๆในปัจจุบัน ซึ่งวาฬเชื่อว่า งานนี้จะช่วยมอบอีกหลาย ๆ แง่มุม ที่เป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจ การถกเถียง และการต่อยอดประเด็นตั้งต้นเรื่องความอยุติธรรมที่แรงงานต้องเผชิญได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน อยากให้มาชมกันเยอะ ๆ นะครับบบ

📌พิกัด: SAC Gallery ซอยสุขุมวิท 39, กรุงเทพ ฯ
⏰เวลา: 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์ และวันจันทร์)
📅 ระยะเวลา: วันนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2565