อัปเดตนิทรรศการใหม่ที่ 333 Anywhere Gallery

 192 total views,  1 views today

MODERN CHARADE โดยศิลปิน จิตรการ แก้วถิ่นคอย

@333 Anywhere Gallery, Warehouse 30

เป็นนิทรรศการศิลปะที่พูดถึงบทบาทของศาสนาที่เป็นมากกว่าความเชื่อและหลักคำสอน หากแต่เป็นชุดความคิด ที่เป็นพื้นฐานให้แก่การผลิตความรู้ และมุมมองต่าง ๆ ในสังคม นับตั้งแต่มีการสถาปนารัฐสมัยใหม่ ศาสนาถูกปรับให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เพื่อผนวกเป็นหนึ่งในเสาหลักทางอุดมการณ์สำหรับค้ำยันอำนาจรัฐ ความน่าสนใจ ก็คือ ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างศาสนากับรัฐดังกล่าวนั้น มิได้กวาดล้าง “การนับถือผี” ที่มีมาเก่าก่อนในอดีตแต่อย่างใด

ชุดความคิดที่มีศาสนาเป็นองค์ประกอบหลัก จึงผสมปนเปไปกับการนับถือผี แม้จะมีการแข่งขันกันในที เรื่องการพ้นจากความงมงายและการได้รับการรับรองจากรัฐก็ตาม แต่ทั้งคู่ก็นับได้ว่า เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการสร้างชาตินิยมและอัตลักษณ์แห่งรัฐด้วยกันทั้งสิ้น

ในประเด็นนี้เอง ศิลปินจึงตั้งคำถามที่น่าสนใจว่า กรอบค่านิยมที่ต่อยอดมาจากชุดความคิดเหล่านั้น (โดยเฉพาะในจารีตประเพณีและพิธีกรรมบางอย่าง) มีลักษณะขัดแย้งกับคุณค่าสากลในโลกยุคปัจจุบันที่ให้น้ำหนักกับเรื่อง สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และเสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่ ? ผ่านผลงานจิตรกรรมและศิลปะจัดวางหลายชิ้น ในนิทรรศการ Modern Charade ที่รอให้ทุกคนมาร่วมกันหาคำตอบต่อไปนั่นเองครับบบ

📍พิกัด:Warehouse30, ซอยเจริญกรุง 30

⏰เวลา: 11.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

🗓ระยะเวลาจัดงาน: วันนี้ไปถึง 29 มิถุนายน 2565

Klook.com