Urban in Progress: One Bangkok’s Edition

Loading

Urban in Progress: One Bangkok’s Edition
@The Prelude One Bangkok, กรุงเทพฯ

“เมืองเปลี่ยนแปลง: วัน แบงค็อก เอดิชัน” (Urban in Progress: One Bangkok’s Edition) เป็นนิทรรศการสัญจร (Phase 2) มาจากงานหลัก (Phase 1) ที่ หอศิลป์ (BACC) ซึ่งวาฬได้เคยทำรีวิวมาแล้ว โดยหนนี้งานได้รับการสนับสนุนจาก One Bangkok ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการสอดคล้องกับแนวคิดของนิทรรศการ โดยเฉพาะเรื่อง การปรับตัวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอันวางอยู่บนฐานคติ “เมืองยั่งยืน” ที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรสนิยมแห่งการใช้ชีวิต

จากพื้นฐานของหลักการดังกล่าว “เมืองเปลี่ยนแปลง: วัน แบงค็อก เอดิชัน” ได้เลือกนำเอา 3 ผลงาน ที่เป็นดั่งตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงของเมืองตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาจัดแสดงอีกครั้ง ซึ่งบางชิ้นไม่ได้ยกมาวางเฉย ๆ เท่านั้น แต่มีการทำ production ใหม่ด้วย โดยผลงานทั้ง 3 มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้ครับ

1. “เมืองเปราะบาง / ภาพฟิล์มกระจกเมืองกรุงเทพฯ” (อดีต) โดยศิลปิน ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง เป็นภาพฟิล์มกระจกเมืองกรุงเทพ ฯ สื่อถึงพัฒนาการของเมือง ที่มีความไม่สมบูรณ์แบบสอดแทรกอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเสมอ ในด้านหนึ่ง จึงเป็นการสะท้อนด้วยว่า ยังคงมีพื้นที่ว่างให้ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้อีกในกรุงเทพฯ

2. “บันทึกประสบการณ์สำรวจเครือข่ายสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” (ปัจจุบัน) โดยศิลปิน วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ เป็นการสำรวจแม่น้ำลำคลองในเมือง เพื่อทำความเข้าใจในธรรมชาติที่ถูกละเลย และนำเสนอถึงการเดินทางทางน้ำรูปแบบใหม่ โดยอีกหนึ่งความพิเศษ ก็คือ ศิลปินได้ต่อเรือสำหรับใช้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยตัวเอง

3. ไบโอจีเนซิส 2121 (อนาคต) โดยศิลปิน สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ เป็นศิลปะจัดวางและ AR media ที่พูดถึง การปรับตัวของเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในโลกอนาคต ผ่านการถ่ายทอดผลงานเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย ผู้คน เทคโนโลยี และองค์ประกอบทางระบบนิเวศ โดยเฉพาะ น้ำ

เชิญชวนมาก ๆ เลยครับ ถึงส่วนจัดแสดงจะมีขนาดเล็ก (เมื่อเทียบกับที่ BACC) แต่วิธีการนำเสนอแบบเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม ด้วยเทคโนโลยี AR และเนื้อหาสาระที่เข้มข้นของงานนั้น กลับเต็มไปด้วยความทันสมัย และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งใครที่พลาด Phase 1 เมื่อครั้งจัดที่ BACC ยิ่งไม่ควรพลาดเลยครับผมมม

📍พิกัด: The Prelude One Bangkok
⏰เวลา: 10.00 น. – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
🗓ระยะเวลาจัดแสดง: 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565

https://onebangkok.com

Klook.com (function (d, sc, u) { var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0]; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = u; p.parentNode.insertBefore(s, p); })( document, "script", "https://affiliate.klook.com/widget/fetch-iframe-init.js" );