กรุงเทพ: นิทรรศการ “Shadow Dancing”

Loading

“Shadow Dancing: Where Can We Find a Silver Lining in Challenging Times?”
@หอศิลป์จิม ทอมป์สัน, กรุงเทพ ฯ

เป็นนิทรรศการของ กลุ่มศิลปิน ภัณฑารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน กับ พิพิธภัณฑ์ฮงกาในไทเป (ไต้หวัน) นำเสนอเรื่องเล่ากระแสรอง เกี่ยวกับบริบทร่วมสมัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยและไต้หวัน ซึ่งสะท้อนถึงเศษซาก และมรดกจากสงครามเย็น ที่ยังคงมีอิทธิพล โดยเฉพาะ สำหรับกลไกการสถาปนาความชอบธรรมในการรักษาอำนาจนำ เช่น วิธีคิดการแบ่งแยกเป็นสองขั้ว และ การโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้ประโยชน์จากความหวาดกลัว ทั้งนี้ Shadow Dancing มุ่งแสดงให้เห็นถึง การเคลื่อนไหวในความมืดมิด อันเป็นพลวัตที่มีลักษณะท้าทาย หรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับผลพวงดังกล่าว

ภายในนิทรรศการ เราจะได้พบกับผลงานของ 8 ศิลปินทั้งชาวไทยและไต้หวัน ซึ่งประกอบไปด้วย ศิลปะจัดวางแบบสหสาขา ที่เน้น interactive art ให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงาน เพื่อร่วมกันตั้งคำถามต่อชุดอุดมการณ์บางอย่าง และค้นหาแสงสว่างแห่งความหวัง ท่ามกลางม่านหมอกสีดำที่ปกคลุมไปทั่ว ตัวอย่างเช่น ประติมากรรมที่มีพื้นที่ให้เพิ่มเติม หรือลบทิ้ง เรื่องเล่าที่เขียนขึ้นมาก่อนได้ดั่งใจ และแผนที่โลกขนาดใหญ่ที่ให้ตัดแปะสติ๊กเกอร์เป็นเกาะในอุดมคติของตัวเอง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งตรงไหนก็ได้ตามอัธยาศัย ฯลฯ

เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่สายเสพเนื้อหาไม่ควรพลาดครับ สิ่งที่งานต้องการจะสื่อสาร มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน ที่ใกล้ตัวเราทุกคนมาก ๆ โดยช่วยมอบแง่มุมที่หลากหลาย และฉายภาพที่มาที่ไประดับพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ไปชมกันเยอะ ๆ นะครับบบ

📍พิกัด: หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน (ลง BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 1 เข้าซอย เกษมสันต์2)
⏰เวลา: 10.00 – 18.00 น. (นิทรรศการเปิดทุกวัน)
💴ค่าเข้า: 50 บาท
🗓ระยะเวลาจัดแสดง: วันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2565

ประติมากรรมและไปรษณียบัตรสะท้อนแสงสีเงิน
โดยศิลปิน ศรภัทร ภัทราคร
ศิลปะจัดวางเสียงดัดแปลง
โดยศิลปิน เอนคาริอน อัง (มุมขวา)

วิดีโอจัดวางสองจอ
โดยศิลปิน จุฬญาณนนท์ ศิริผล

ศิลปะจัดวางตุ๊กตาผ้าท่ามกลางสปอตไลท์
โดยศิลปิน เจิง เยี่ยนอวี๋

ศิลปะจัดวางคล้ายตู้โชว์ในพิพิธภัณฑ์
โดยศิลปิน ปณชัย ชัยจิรรัตน์

แผนที่โลกขนาดใหญ่ (เกาะในอุดมคติ)
โดยศิลปิน เจิ้ง ถิงถิง

ศิลปะจัดวางสื่อผสม “คนค้าขายหาบเร่”
โดยศิลปิน เหลิน อี๋จวิน

Klook.com (function (d, sc, u) { var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0]; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = u; p.parentNode.insertBefore(s, p); })( document, "script", "https://affiliate.klook.com/widget/fetch-iframe-init.js" );