ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน

กรุงเทพ: ฝังเข็ม-ครอบแก้ว “ดวงกมลคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน “

Loading

“ดวงกมลคลินิก” ที่นี่เน้น การรักษาที่ผสมผสาน ระหว่างกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน โดยทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวิธีการรักษาที่หลากหลาย เพื่อรองรับกับแต่ละอาการตามการตรวจประเมินร่างกายเฉพาะบุคคล สำหรับวาฬกับเพื่อน คุณหมอแนะนำพวกเราถึง 3 ขั้นตอนเลยครับ ได้แก่ ฝังเข็ม, นวดบำบัดตามแนวกล้ามเนื้อ และ ครอบแก้ว