Golden Tulip Pattaya Beach Resort

ชลบุรี: แนะนำที่พักพัทยา “Golden Tulip Pattaya Beach Resort”

Loading

Golden Tulip Pattaya Beach Resort นอกจากจะติดทะเลแล้ว ที่พักยังเน้นความสะอาด ดูใหม่ และทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายรูปดี ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เต็นท์ปิกนิกริมทะเล ทางเดินหินยื่นไปที่ชายฝั่ง หรือ วิวของปราสาทสัจธรรม