Lake Tazawa

Akita: พาเที่ยวทะเลสาบแห่งความอ่อนเยาว์ “Lake Tazawa”

Loading

ทะเลสาบทะซะวะ Lake Tazawa เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใน Akita ที่เกิดจากแอ่งยุบปากปล่องภูเขาไฟ ถือว่ามีความลึกมากที่สุดในญี่ปุ่น

หมา akita เมือง odate

Akita: พาพบปะน้องหมาอะคิตะที่เมือง “Odate” (โอดาเตะ)

Loading

เมืองโอดาเตะ (Odate) จังหวัดอะคิตะ (Akita) เป็นบ้านเกิดของสุนัขพันธุ์ “อะคิตะ (Akita)” สายพันธุ์ดั้งเดิม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยเฉพาะ จากเรื่องราวของ “ฮะจิโก” สุนัขอะคิตะ ยอดกตัญญู