ทะเลสาบ inawashiro

วาฬมีปีกพาเที่ยวทะเลสาบ Inawashiro

ทะเลสาบอินะวะชิโระ Inawashiro จังหวัดฟุกุชิมะ ภูมิภาคโทโฮขุ ทะเลสาบแห่งนี้ มีขนาดใหญ่เป็นอับดับที่ 4 ของประเทศ ได้รับฉายา ว่า “เท็นเคียวโกะ” (Tenkyoko) แปลว่า ทะเลสาบกระจกสวรรค์

Fujitagawa Fureaisakura สถานี kikuta

วาฬมีปีกพาชมซากุระที่ Fujitagawa Fureaisakura

Fujitagawa Fureaisakura จุดชมซากุระที่เดินจากสถานีคิคุตะ (Kikuta Station) เมื่อมาถึงจะเห็นซากุระเรียงราย ริมธารน้ำสายเล็ก ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวจริง ๆ