Bifuka: พาขับรถรางชมวิวในฮอกไกโดตอนเหนือ

Loading

รางรถไฟเก่าที่เคยถูกใช้จริงในอดีตเมืองบิคุฟะ Bikufa ถูกเปลี่ยนมาเป็น เส้นทางสำหรับรถรางโยก คันจิ๋ว สายสั้น ๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ การนั่งและขับ รถรางแบบติดตั้งเครื่องยนต์