วาฬมีปีกพาชมดอกไฮเดรนเยียที่ Hattori Farm จ.ชิบะ

ฟาร์มฮัตโตะริ (Hattori Farm Hydrangea Mansion) ที่ดูดอกไฮเดรนเยียในญี่ปุ่น เป็นสวนเอกชน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมไฮเดรนเยียซึ่งพร้อมใจกันเบ่งบาน กว่า 10,000 ต้น ในช่วงเดือนมิถุนายน – ต้นกรกฎาคม