Chiba: พาชมดอกไฮเดรนเยียที่ Hattori Farm

Loading

ฟาร์มฮัตโตะริ (Hattori Farm Hydrangea Mansion) ที่ดูดอกไฮเดรนเยียในญี่ปุ่น เป็นสวนเอกชน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมไฮเดรนเยียซึ่งพร้อมใจกันเบ่งบาน กว่า 10,000 ต้น ในช่วงเดือนมิถุนายน – ต้นกรกฎาคม

Tokyo: พาถ่ายรูปดอกไฮเดรนเยียรอบโตเกียว

Loading

ดอกอะจิไซ (Ajisai) หรือ ดอกไฮเดรนเยีย ที่จะเบ่งบานอย่างสวยงาม และพร้อมเพรียงกัน เฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมเท่านั้น ซึ่งสวนหลายแห่งในญี่ปุ่นจะปลูกดอกไม้ชนิดนี้ไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อแต่งแต้มสีสัน และต้อนรับการมาถึงของฤดูร้อนนั่นเอง