Kagoshima: แนะนำวิธีชมวิวซากุระจิมะภูเขาไฟแห่งคะโงะชิมะ

Loading

ซากุระจิมะ Sakurajima คือ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ (Active Volcano) ซึ่งเดิมภูมิประเทศนี้เคยเป็นเกาะกลางอ่าวคะโงะชิมะ ก่อนที่จะเกิดการปะทุครั้งใหญ่จนลาวาได้ไหลเข้าเชื่อมปิดช่องแคบระหว่างภูเขาไฟกับคาบสมุทรโอซุมิ (Osumi) ปัจจุบัน ซากุระจิมะ ถือเป็น Landmark และฉากหลังอันสวยงามของเมืองคะโงะชิมะ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมเยียน คะโงะชิมะ Kagoshima จังหวัดทางตอนใต้สุดของเกาะคิวชูแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย