Taiwan: พาแนะนำที่เที่ยวสุดพิเศษในเกาสง “Kaohsiung”

Loading

“เกาสง” เป็นชื่อเมือง ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีสถานะเป็น เขตเทศบาลพิเศษ มีขนาดใหญ่ในทางประชากรและเศรษฐกิจ จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของไต้หวัน เติบโตจากการเป็นเมืองท่า และศูนย์กลางอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากขึ้น