shimoda park สวนชิโมะดะ

IZU: พาถ่ายรูปดอกไฮเดรนสวนชิโมะดะ (Shimoda Park)

Loading

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี สวนแห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่จัดเทศกาลไฮเดรนเยีย ซึ่งถือได้ว่า เป็นสวนไฮเดรนเยียที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว