Miyagi: พาเที่ยวหมู่บ้านจิ้งจอกฤดูหนาว Zao Fox Village

Loading

หมู่บ้านจิ้งจอกซะโอ ตั้งอยู่บนภูเขา ในเขตจังหวัดมิยาหงิ ภูมิภาคโทโฮคุ จริง ๆ แล้ว เป็นสถานที่ เพาะเลี้ยงจิ้งจอกแบบเปิด ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับจิ้งจอก