คาเฟ่เชียงใหม่

วาฬมีปีกพาตะลุยร้าน The Ironwood แม่ริม (เชียงใหม่)

The Ironwood แม่ริม เป็นร้านอาหาร ไทย-ฝรั่ง ที่เน้นนำวัตถุดิบพื้นบ้านจากการปลูกเองหรือหาได้จากชุมชนรอบข้าง มาใช้ปรุงอาหาร