journey to the moon

ชวนปั่นจักรยานไปดวงจันทร์ในนิทรรศการออนไลน์

Loading

ถ้าใครคุ้นเคยกับงานเรียกน้ำตาอย่าง วิชาชีวิต หรือ แบบจำลองความตาย ตอนนี้ทีม Deadline Always Exists ร่วมมือกับ TK Park ได้กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งกับนิทรรศการออนไลน์รูปแบบใหม่  “Journey to the Moon”  เป็นกิจกรรมออนไลน์ (Online Interactive Website) ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ลองหันมาสนทนา (และเรียนรู้) กับตัวเอง เพื่อทบทวนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และฟื้นฟูกำลังใจในยามที่รู้สึกท้อ โดยไม่ต้องไปแสวงหา หรือคาดหวังจากใครคนอื่น บนแนวคิดที่เชื่อว่า ในหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์อันยากลำบาก และมีความสลับซับซ้อน ที่สุดแล้ว ก็อาจเป็นตัวเราเองนั่นแหละ ที่ทั้งเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด และปรารถนาดีมากที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข การได้พูดคุยกับตัวเองดูบ้าง จึงน่าจะช่วยปลอบโยนให้เราคลายความกังวลลงได้ไม่มากก็น้อย และสนับสนุนให้เราไม่ละทิ้งซึ่งความฝัน ตลอดจน กลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง และเส้นทางที่เลือกเดินได้อีกครั้ง