Taiwan: พาเที่ยวน้ำตกอูไหลที่เที่ยวธรรมชาติใกล้ไทเป “Wulai”

Loading

อูไหล เป็นทั้งชื่อของ เขตการปกครอง (District) หนึ่งในเมืองนิวไทเป และยังหมายถึง ย่านออนเซ็นเก่าแก่ ที่อยู่ภายในเขตนั้นด้วย แม้ว่าทิวทัศน์ที่ได้เห็นจะบ่งบอกว่าเป็นพิกัดกลางหุบเขาที่ดูลึกซะขนาดนี้ แต่แท้จริงแล้วเราสามารถเดินทางไปเที่ยวแบบ One day trip จากไทเป ได้อย่างสะดวกสบายมาก ๆ

Taiwan: พาแนะนำที่เที่ยวสุดพิเศษในเกาสง “Kaohsiung”

Loading

“เกาสง” เป็นชื่อเมือง ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีสถานะเป็น เขตเทศบาลพิเศษ มีขนาดใหญ่ในทางประชากรและเศรษฐกิจ จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของไต้หวัน เติบโตจากการเป็นเมืองท่า และศูนย์กลางอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากขึ้น

yinhe cave

Taiwan: พาเดินเขาตามหาวัดเก่าแก่ในถ้ำน้ำตก “Yinhe Cave”

Loading

“ถ้ำอิ๋นเหอ” Yinhe Cave เหมือนฉากของหนังแฟนตาซี ที่กำลังฮิตในหมู่ช่างภาพ แถมอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองไทเป เดินทางไป – กลับง่ายมาก มีเวลาเพียงครึ่งวันก็เที่ยวได้แล้ว

หมู่บ้านแมวไต้หวัน

TAIWAN: พาเที่ยวหมู่บ้านแมวชื่อดังที่ไต้หวัน “Houtong Cat Village”

Loading

หมู่บ้านแมวโหวต้งแห่งนี้ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองไทเป ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ TRA เพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้นครับ แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่เหมืองถ่านหิน ก่อนที่ในภายหลัง พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นจะเข้ามาทดแทน