กรุงเทพ: อัปเดตนิทรรศการใหม่ที่หอศิลปกรุงเทพ

Loading

โครงการ Art Move #1
@หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในช่วงปีที่ผ่านมา หอศิลปกรุงเทพ ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ มามากมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนพื้นที่ทางศิลปะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งครั้งนี้ นิทรรศการ Art Move เป็นการร่วมมือระหว่างหอศิลปกรุงเทพ ฯ และศิลปินกว่า 49 คน ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ รวมไปถึงการจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจสะสม เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนพัฒนาการทำงานของหอศิลปกรุงเทพ ฯ ในอนาคตต่อไป ในฐานะที่เป็น “หอศิลป์ของประชาชน”

หมายเหตุ: ศิลปินที่ร่วมโครงการได้ปรับลดราคาจำหน่ายผลงานลงเป็นกรณีพิเศษ ราคาไม่สามารถนำไปอ้างอิงการซื้อขายในตลาดศิลปะทั่วไป

พิกัด: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 9
เวลา 10.00 น. – 21.00 น. (หยุดวันจันทร์)
ค่าเข้า: ไม่มี
ระยะเวลาจัดแสดง: วันนี้ ถึง 6 มีนาคม 2565

Klook.com