The Doraemon Exhibition

วาฬมีปีกพาเที่ยวThe Doraemon Exhibition NAGOYA 2018

Loading

นิทรรศการ THE Doraemon Exhibition Nagoya 2018 จัดขึ้นเพื่อ รวบรวม และนำเสนอผลงานของ 28 ศิลปินชื่อดัง ที่ได้รังสรรค์ภาพเขียนในสไตล์ของตัวเอง โดยมีกิมมิค อยู่ที่การสอดแทรกโดราเอม่อนเข้าไปในบริบทที่แตกต่างกัน ได้อย่างลงตัว