nabana no sato nagoya

วาฬมีปีกพาถ่ายรูปอุโมงค์ประดับไฟ Nabana no Sato

งานประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato นะบะนะ โนะ ซาโตะ นั้น ถูกจัดให้เป็น งานประดับไฟประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (Japan’s Largest Illumination)

ที่เที่ยวในนาโกย่า

วาฬมีปีกพาเที่ยวนาโกย่าและสถานที่ใกล้เคียง

20 กิจกรรมที่ควรทำ ในนาโกย่า และสถานที่ใกล้เคียง มีดังต่อไปนี้ครับ ส่วนรายละเอียด พิกัด และวิธีการเดินทางทั้งหมด อยู่ใต้รูปเช่นเคยครับผม