nabana no sato nagoya

Mie: ถ่ายรูปอุโมงค์ประดับไฟ Nabana no Sato

Loading

งานประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato นะบะนะ โนะ ซาโตะ นั้น ถูกจัดให้เป็น งานประดับไฟประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (Japan’s Largest Illumination)

ที่เที่ยวในนาโกย่า

Nagoya: 20 กิจกรรมที่ควรทำ ในนาโกย่า และสถานที่ใกล้เคียง

Loading

20 กิจกรรมที่ควรทำ ในนาโกย่า และสถานที่ใกล้เคียง มีดังต่อไปนี้ครับ ส่วนรายละเอียด พิกัด และวิธีการเดินทางทั้งหมด อยู่ใต้รูปเช่นเคยครับผม

หินแต่งงาน

Mie: ดูหินแต่งงาน Meoto Iwa เมะโอะโตะอิวะ

Loading

หินแต่งงาน เมะโอะโตะอิวะ (Meoto Iwa) คือ โขดหิน 2 ก้อน ที่ตั้งอยู่ในทะเลแห่งอ่าวอิเสะ จังหวัดมิเอะ ภูมิภาคคันไซ โดยหินก้อนใหญ่มีชื่อเรียกว่า “อิซะนะงิ” (เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสรวงสวรรค์) เปรียบเสมือนสามี ด้านบนมีเสาโทริอิขนาดเล็กตั้งอยู่ ส่วนหินก้อนเล็กนั้น มีชื่อเรียกว่า “อิซะนะมิ” (เทพีแห่งโลกและผืนแผ่นดิน) เปรียบเป็นภรรยา