ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku inari Jinja)

วาฬมีปีกพาเที่ยวศาลเจ้า Yutoku inari Jinja

ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku inari Jinja) ศาลเจ้าสุดอลังการ ติดอันดับ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อบูชา “อินาริ” เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม